INGBAU CZ s.r.o. » Reference

Reference

Víceúčelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice

Místo:
Praha - Petrovice
Termín zahajení:
08/2006
Dokončení:
10/2006
Finanční objem:
cca. 7,7 mil. Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
Městská část Praha - Petrovice
Zhotovitel:
Pražský INGBAU s.r.o., INGBAU CZ s.r.o. a Lubomír Španihel IRIS, reprezentované členem sdružení Pražský INGBAU s.r.o.

Rekonstrukce dětského hřiště Žofín, Praha

Místo:
Praha 1
Termín zahajení:
01/2006
Dokončení:
06/2006
Finanční objem:
3,8 mil. Kč
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Výstavba sportovního areálu - Praha 10, Štěrboholy

Místo:
Praha 10, Štěrboholy
Termín zahajení:
11/2003
Dokončení:
06/2004
Finanční objem:
19 miliónů Kč
Objednatel:
MČ Praha - Štěrboholy
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Úpravy střelnice v ASO Dukla Hradec Králové

Stavební úpravy střelnice a administrativního objektu v ASO Dukla Hradce Králové. Realizace v roce 2002. Generální zhotovitel.

Hřiště s umělým povrchem pro Policii ČR v N. Městě na Moravě

Výstavba hřiště s umělým povrchem ve VRZ Policie ČR v Novém Městě na Moravě. Realizace v roce 2002. Generální zhotovitel.

Toulcův dvůr – zámeček, rekonstrukce a oprava – II.etapa

Místo:
Praha 10
Termín zahajení:
02/2008
Dokončení:
05/2008
Finanční objem:
16,8 miliónů Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
VESTAP Pardubice s.r.o.
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - subdodavatel stavebních prací

Toulcův dvůr – zámeček, rekonstrukce a oprava

Místo:
Praha 10
Termín zahajení:
10/2007
Dokončení:
03/2008
Finanční objem:
cca. 8,57 mil. Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
Hlavní město Praha – odbor správy majetku MHMP.
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Oprava fasády a střechy objektu čp.10, Staroměstské náměstí, Praha 1

Firma INGBAU CZ s.r.o. realizovala v období 09-12/2004 generální opravu fasády (vč.oken) a střechy na objektu čp.10 na Staroměstském náměstí v Praze. Fasáda je se štukovou i sochařskou výzdobou, která byla odborně zrestaurována. Okna byla vyměněna za repliky vyrobené podle stávajících oken. Na střeše byla položena nová krytina - prejzy, byly vyměněny všechny klempířské prvky, opraveny komíny, částečně byly vyměněny prvky krovu. Finanční objem díla byl 5,1 mil.Kč. Na obrázcích je vidět původní stav a stav po rekonstrukci.

Oprava střechy objektu Hradní stráže (klášter Uršulinek), Praha 1 - Hradčany

Generální oprava střechy historického objektu bývalého kláštera Uršulinek zahrnuje opravu tesařských konstrukcí (odkrytí všech prvků krovu, jejich očištění, výměnu poškozených částí, impregnaci), výměnu střešní krytiny (prejzy kladené do malty), výměnu klempířských prvků, opravu komínů (přezdění) a vikýřů. Součástí dodávky je i úprava podkrovních prostor včetně rekonstrukce vnitřních rozvodů. Stavba byla zahájena v 11/2003, dokončena 09/2004. Finanční objem přes 13,5 mil.Kč. Firma INGBAU CZ s.r.o. stavbu realizovala jako její generální zhotovitel.

Generální oprava fasády a střechy - Dittrichova 7/2023, Praha 2

V rámci rekonstrukce objektu Dittrichova 7/2023 byla provedena oprava uliční fasády se štukovou výzdobou. Fasáda byla opatřena disperzním nástřikem, který bylo nutno odstranit. V oblasti soklu byla fasáda poškozena vlhkostí – původní omítka musela být odstraněna a nahrazena sanační omítkou. Na fasádě byly vyměněny všechny klempířské prvky. Stávající okna a dveře byly repasovány. Na fasádu byl aplikován minerální nátěr. Dvorní fasáda byla tvarově jednoduchá, hladká, avšak podstatně více poškozená. Stávající omítka se odstraňovala cca z 50%. Specifikum práce spočívalo mimo jiné i v obtížné dopravě materiálu do dvora, jehož úroveň je cca 8 m pod úrovní ulice a je přístupný pouze po schodech. Na střeše se měnila krytina (tašky bobrovky), klempířské prvky a počkozené části krovu. Celý krov byl očištěn a impregnován. Termín zahájení 07/2002, dokončení 10/2002, finanční objem 5 mil.Kč. Firma INGBAU CZ s.r.o. realizovala stavbu jako její generální zhotovitel.
 
Jsme tu pro Vás