INGBAU CZ s.r.o. » Reference

Reference

Generální oprava fasády a střechy - Dittrichova 7/2023, Praha 2

V rámci rekonstrukce objektu Dittrichova 7/2023 byla provedena oprava uliční fasády se štukovou výzdobou. Fasáda byla opatřena disperzním nástřikem, který bylo nutno odstranit. V oblasti soklu byla fasáda poškozena vlhkostí – původní omítka musela být odstraněna a nahrazena sanační omítkou. Na fasádě byly vyměněny všechny klempířské prvky. Stávající okna a dveře byly repasovány. Na fasádu byl aplikován minerální nátěr. Dvorní fasáda byla tvarově jednoduchá, hladká, avšak podstatně více poškozená. Stávající omítka se odstraňovala cca z 50%. Specifikum práce spočívalo mimo jiné i v obtížné dopravě materiálu do dvora, jehož úroveň je cca 8 m pod úrovní ulice a je přístupný pouze po schodech. Na střeše se měnila krytina (tašky bobrovky), klempířské prvky a počkozené části krovu. Celý krov byl očištěn a impregnován. Termín zahájení 07/2002, dokončení 10/2002, finanční objem 5 mil.Kč. Firma INGBAU CZ s.r.o. realizovala stavbu jako její generální zhotovitel.

Úpravy kostela v Praze - Kolovratech

Vnitřní stavební úpravy a oprava střechy na kostele v Praze - Kolovratech. Realizace v roce 2002. Generální zhotovitel.

Opravy budov na Rašínově nábřeží č.p.46 a 48

V roce 2001 provedla firma INGBAU CZ s.r.o. opravu dvou sousedících objektů na Rašínově nábřeží  čp.46 a 48. Předmětem dodávky byly drobné opravy střechy, statické zajištění a oprava sklepních prostor, oprava dvora včetně ohradní zdi, rekonstrukce hladké dvorní fasády, repase oken a dveří a zejména rekonstrukce památkově chráněných uličních fasád. Fasáda objektu čp.46 je členitá, štuková s reliéfní výzdobou a nepravými sgrafity. Fasáda objektu čp. 48 je naproti tomu strohá, tvořená umělým kamenem. Na opravě se podílela celá řada profesí včetně odborných restaurátorů, malířů a sochařů.Generální zhotovitel.

Rekonstrukce kostela Všech svatých v Praze - Uhříněvsi

Rekonstrukce objektu proběhla ve dvou etapách - v 1.etapě byla vyměněna střešní krytina (prejzy), ve druhé etapě byl vymalován interiér objektu. Termín zahájení 05/2001, dokončení 10/2001, finanční objem 3 mil.Kč. Generální zhotovitel.

Opravy základní školy Na Smetance v Praze

Dílčí část opravy památkově chráněné fasády základní školy Na Smetance v Praze. Realizace v roce 2001. Generální zhotovitel.

Úpravy objektu Úřadu Městské části Praha 2, Jugoslávská 20

V roce 2001 jsme realizovali 1.etapu úprav objektu v Jugoslávské ul.20. Objekt z počátku minulého století sloužil jako sídlo různých peněžních ústavů. V roce 2000 objekt převzala MČ Praha 2 s úmyslem přesunout sem část své agendy. V 1.etapě úprav se realizovaly drobné dispoziční úpravy, opravy závad (zatékání do objektu apod.), opravy vnitřních rozvodů, kompletní vymalování objektu, úprava přepážkových pracovišť a stěhování mobiliáře.

Praha – rekonstrukce budovy Jinonice č.3 - realizace

Místo:
Praha - Jinonice
Termín zahajení:
08/2010
Dokončení:
02/2011
Finanční objem:
21,5 mil. Kč bez DPH (20%)
Objednatel:
ČR – Ministerstvo obrany, v zastoupení: VUSS Praha
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Čáslav - hangár oprav letecké techniky - rekonstrukce střechy

Místo:
Čáslav
Termín zahajení:
09/2008
Dokončení:
12/2008
Finanční objem:
14,8 miliónů Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
ČR – Ministerstvo obrany, Hlavní úřad ubytovací a stavební služby MO
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Lázně Bohdaneč, výstavba a rekonstrukce haly

Místo:
Lázně Bohdaneč
Termín zahajení:
03/2007
Dokončení:
04/2008
Finanční objem:
62,6 miliónů Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
Ministerstvo obrany ČR - VUSS Pardubice
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Sportovní areál Štěrboholy, Praha - II. etapa

Místo:
Praha - Štěrboholy
Termín zahajení:
01/2005
Dokončení:
09/2006
Finanční objem:
58,9 mil. Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
MČ Praha - Štěrboholy
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby
 
Jsme tu pro Vás